logo Isis

Institut celostní grafologie

mobil: 602 277 019, tel.: 222 231 700
e-mail: g.isis@centrum.cz
Facebook
logo Isis
Přihlášení

Ing. Štěpánka Čechová

Vystudovala ekonomiku na VŠE.
Grafologii se věnuje od roku 1986. Profesionálně po absolvování rekvalifikačního studia grafologie a psychologie,  zakončeného akreditací MŠMT ČR.
Pokračovala studiem grafoterapie a jeho ukončením získala lektorské osvědčení.
Absolvuje arteterapii na Masarykově universitě v Brně.  

Vypracovává analýzy ručního písma – osobnostní, partnerské, volby studia
a povolání, personalistické, vyučuje grafologii a arteterapii.

Na život každého člověka pohlíží jako na individuální dar a záměr. Za cíl potom považuje jejich nalezení a naplnění v souladu se zákonitostmi humanismu.

 

 

                                              

                                                  

 

 

                                              

                                          

 

        

 

 
a

"Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne.
Má takový smysl, jaký mu dáme."

Seneca

oa1