logo Isis

Institut celostní grafologie

mobil: 602 277 019, tel.: 222 231 700
e-mail: g.isis@centrum.cz
Facebook
logo Isis
Přihlášení

Mgr. Eva Franklinová

Vystudovala psychologii v USA (Chapman University, Orange, California), kde také získala právo provozovat soukromou praxi v oboru manželského, rodinného
a dětského poradenství.

Pracovala jako terapeut na psychiatrických odděleních zaměřených
na problematiku poruch příjmu potravy a drogové závislosti.

Věnuje se aplikaci psychologie, grafologie a arteterapie v osobním
a personalistickém poradenství.

 
a

"Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne.
Má takový smysl, jaký mu dáme."

Seneca

oa1