"Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti."

Dalajláma

Přihlášení

II. O ČEM MLUVÍ PÍSMO?

Psát psacím písmem se naučí každé dítě nejpozději na konci druhé třídy ZŠ.
Podle předem a přesně daných předloh školní abecedy, které jsou rozdílné
mezi jednotlivými zeměmi.
Od samého počátku učení můžeme pozorovat rozdíly v dětském rukopisu, prohlubující se věkem. Zatímco školní hodnocení oceňuje nejpřesnější nápodobu
a „trestá" odchylky od ní, v dospělosti nás nepřekvapí často naprostá odlišnost rukopisu nejen od školní předlohy, ale také ve srovnání s ostatními pisateli.
Tuto rozdílnost bez názorového pozastavení společnost reflektuje s omezením se
na označení např. nečitelnosti rukopisu, rozlišení na „učitelské" či „doktorské" písmo.

Může písmo vypovídat ještě o něčem jiném? Z jakého důvodu vzniká odlišnost
mezi jednotlivými rukopisy? Existuje souvislost mezi rukopisem a osobností pisatele?
A konečně mohli bychom takové informace použít v reálném životě?
A byly by důvěryhodné?

Na všechny výše uvedené otázky nám je schopna odpovědět GRAFOLOGIE.
Obor nezařazovaný do duchovních nauk s esoterickým podtextem, leč mezi vědecké metody, blíže označované psychodiagnostickými.
Ve stručném exkurzu do bádání o písmu bych Vás ráda seznámila milé čtenářky
a milý čtenáři především s jeho praktickým využitím.

O čem tedy konkrétně mluví písmo? A co není schopen určit ani sebelepší grafolog
tj. odborník, zpracovávající rozbory rukopisů a vyvozující závěry z nich?
Začneme-li od druhé otázky, odpověď bude znít, že seriózní odborník písma
si vyžádá od pisatele následující údaje: národnost, pohlaví, věk, vzdělání
evtl. povolání, dále zda pisatel píše pravou či levou rukou.
Uvedené totiž nelze z písma určit ani získat rozsáhlou poradenskou praxí, podepřenou psychologickým vzděláním a důkladnými kritickými znalostmi grafologické literatury.
Pokud budete chtít vyhledat služby grafologa jedním z kritérií výběru by měla být uvedená škála informací, o něž je profesní povinností vás požádat.

Přes specifikování účelu rozboru z důvodu lepšího sebepoznání nebo výběru vhodného povolání či posouzení partnerských rukopisů, by měl komplexní výsledek obsahovat minimálně dále uvedené kategorie a podstatné vztahy mezi nimi:

  1. Individuální schopnosti, nadání a talent
  2. Vitální základ a vitalita
  3. Hospodaření s životní energií
  4. Temperament (sangvinický, cholerický, melancholický, flegmatický)
  5. Vůle
  6. Racionalita a inteligence
  7. Emocionalita
  8. Sebepojetí
  9. Sociabilita (extroverze a introverze, dominance a submisivita, afiliace a hostilita, konformita a individuálnost)
  10.  Hodnotový systém
Pro přehlednost jsou náležitosti syntetizujícího grafologického rozboru osobnosti uvedeny v bodech, přestože největší hodnotu pro zadavatele má popis poměrů
a vztahů mezi nimi.

Rozbor osobnosti pisatele může být doplňujícím vodítkem nejen v důležitých
až rozhodujících okamžicích jeho života, týkajících se volby studia, zaměstnání
nebo celoživotního partnera, ale rovnoceně pro sebepoznání.
Životní cesta, zastávky na ní a křižovatky mohou se s pomocí poznání sebe sama, vztahu k vlastnímu „Já" a ostatním lidem, pochopit a uchopit vědoměji.
Pouť se často stane jasnější, dochází k náhlému prozření. Nezřídka i odpovědi
na otázku „Quo vadis domine?"

Grafologická metoda patří k nejkomplexnějším psychodiagnostickým metodám
také proto, že obsahuje nástroje k určení morálních vlastností pisatele.
V praxi bývají např. zadávány personálními agenturami rozbory, mající vybrat uchazeče loajální, kteří nemají asociální tendence.

Na druhé straně má samozřejmě i tato metoda svoje omezení. K nejdůležitějším patří ohraničenost v čase tzn. že některé charakteristiky odpovídají aktuálnímu rozpoložení pisatele. Proto i prognózy dalšího vývoje osobnosti a jejího růstu
se mohou nastínit pouze hypoteticky.

Poznat a naučit se samotnou metodu umožňují kurzy grafologie, jež se před rokem 1989 s pochopitelných ideologických důvodů odehrávaly na „tajemných"
a především utajených bytových seminářích.

Závěrem upozorňuji k častému zaměňování grafologie s písmoznalectvím. Písmoznalectví na rozdíl od grafologie nevypovídá o psychologii osobnosti,
ale slouží k určování nejčastěji pravosti podpisu v rámci soudního znalectví.
Jedná se o porovnávání jednotlivých znaků písma bez vyvozování vlastností,
schopností a dynamiky psychiky pisatele.

Pokud by jste chtěli zadat ke grafologickému zpracování vlastní rukopis, stačí vám napsat nejlépe formou dopisu text na jednu A4. Námětem může být jemná domluva určená učitelskému sboru na 1.stupni ZŠ, aby přísně neposuzoval ani písmo malých žáčků ani jejich osobnost.
Pozn. Netýká se gramatiky!

Doporučená literatura:
Vilém Schönfeld „Učebnice vědecké grafologie"

Ing. Štěpánka Čechová
Grafoložka akreditovaná MŠMT ČR
Podnikový měsíčník, 2008


blog comments powered by Disqus
 
a

Ing. Štěpánka Čechová

INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE

Vodičkova 6
110 00 Praha 1

Mobil: 602 277 019
Tel.: 222 231 700
E-mail: g.isis@centrum.cz
oa1