"Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti."

Dalajláma

Přihlášení

III. PSACÍ PÍSMO NENÍ KRASOPIS

Po přečtení článku v MF Dnes z 20.4.2010 o písmu Comenia Skript, propagovaném jako moderní a alternativní forma psacího písma – údajného krasopisu, jsem zvídavě otevřela webové stránky autorky písma paní Radany Lencové. Zajímal mne nový druh písma tj. Comenia Skript, který vymysleli, zpracovali a prosazují na základních školách grafici bez otevřené a veřejné diskuze s pedagogy, grafology, psychology, lékaři, historiky, výtvarníky a jinými odpovědnými odborníky.
Po jejich zhlédnutí mě zaplavilo upřímné zděšení.
Psací písmo je totiž nejen psaní textu rukou a psací potřebou, ale po jeho zautomatizování tzv. mozkopisem, výrazem a výtvorem osobnosti a její individuality. Obráceně systém funguje tak, že školní předloha psacího písma zároveň ovlivňuje generaci, která se podle jejího vzoru učí psát, modifikuje celé spektrum společnosti zásahem do hlubokých vrstev osobnosti každého člověka a jeho jedinečnosti.

Konkrétní grafologické dojmové, popsatelné a měřitelné znaky vypovídají
o vlastnostech, schopnostech, nadání a celé struktuře osobnosti pisatele (vitalita, citovost, rozumovost, vztahy k sobě a druhým lidem, vůle apod.).
Pro příklad uvedu význam smyček v horní zóně psacích písmen b, f, h, ch, k, l.
Tyto horní smyčky, jejich výška, plnost, forma vypovídají o pisatelově schopnosti abstraktního myšlení, touze po poznání, snaze o sebezdokonalení, idealismu, fantazii, … Tedy o vlastnostech důležitých pro každého člověka, pomocí jichž vznikají umělecká díla a lépe se snáší životní úskalí i chvíle „dole“.
Představivost činí život každého člověka bohatším a někdy snesitelnějším.
Spodní smyčky písmen f, g, j, y a jejich hloubka, plnost, forma svědčí o pisatelově potřebě zakotvenosti v rodině, tradici a domově, citovosti, pudech, vztahu k vlastnictví, …

Určitou povahovou vlastnost musí grafolog určit z minimálně pěti jednoznačných znaků.

Jaké tendence tedy budou mít lidé, píšící písmem Comenia Skript?
Maximální zjednodušení horních a spodních smyček, kolmý sklon písma, důraz
na plné, široké ovály ve střední zóně písmen – a, d, g, o, q, přesah pod linku
v koncových tazích nebo odpadlé koncové tahy u slov, nespojitost by modifikovaly osobnosti pisatelů v lidi bez smyslu pro mezilidské vztahy, pro které by byly osobní zájmy nade všechny ostatní potřeby, city podřízeny a ovládány rozumem, nejdůležitějším by se stal pragmaticko-racionální přístup ke každodennímu životu bez snů, ideálů a potřeb ducha, udržování odstupu od druhých lidí. U pisatelů písmem Comenia Skript by byla podprahově podporovaná schopnost analýzy
z pohledu individuální prospěšnosti a neschopnost syntézy a nadhledu.
Skutečně chtějí rodiče, prarodiče, pedagogové a celá společnost, aby pod vlivem nové školní předlohy psacího písma Comenia Skript vyrostla generace, která bude typem písma naprogramována ke sňatkům z rozumu a samozřejmému odkládání „nevýkonných“ do domovů pro seniory?
Bez lidských stránek se stane člověk strojem. Snáze ovládnutelným a více nebezpečným sobě i druhým lidem.

Nenechme se prosím zmást použitím českému národu blízkého archetypu Jana Amose Komenského v názvu písma ani lacinými a nelogickými argumenty typu, že konzervativní starší ročníky pedagogů nebudou chtít nové písmo zavádět, a že písmo lépe odpovídá nápisům, které děti vidí kolem sebe. Grafolog potřebuje znát věk pisatele pro zpracování odborné analýzy písma, protože fyzický věk pisatele často neodpovídá věku psychickému, a obrázky z některých časopisů v trafikách také naštěstí nepoužíváme při výuce ve školách.

Při propagaci nového výrobku Comenia Skript se přečasto používá slovo krasopis. Krasopis si však nespojujme s dosavadním psacím písmem, dnešní pedagogové totiž používají pojem úprava školního sešitu, písemky apod. Tato úprava nepřestane být vyžadována se změnou školní předlohy písma.

Raději se podívejme na internetový shop autorky Comenia Skript, který jediný prodává školní pomůcky pro výuku propagovaného nového písma. Ceny učebních pomůcek až několikanásobně překračují ceny výukových materiálů stávajících.
Zvažte prosím, zda jsou argumentem pro Comenia Skript anebo spíše pro jeho urputné prosazení ve společnosti.

Lidská zkušenost je záležitost proměnlivá, individuální a cenná při volbách
a rozhodnutích.
Můžeme si ji obohatit o pokus. Zkuste sami napsat řádek nespojitým písmem Comenia Skript, opravdu se budete cítit rychlejší a modernější?
Ptejte se odborníků, pedagogů, lékařů, grafologů, psychologů a dalších odpovědných profesionálů dříve, než - li budete ochotni experimentovat s vlastním dítětem.
Věřte svému zdravému rozumu a ne heslům, která zní přesvědčivě.

Ing. Štěpánka Čechová
Grafoložka akreditovaná MŠMT ČR
Citace je součástí článku „Písmo Comenia Script – nevhodný zásah do osobností dětí?“ od paní Zlaty Šťástkové, týdeník Školství č. 20 z 19.5.2010.


blog comments powered by Disqus
 
a

Ing. Štěpánka Čechová

INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE

Vodičkova 6
110 00 Praha 1

Mobil: 602 277 019
Tel.: 222 231 700
E-mail: g.isis@centrum.cz
oa1